نگاه داشتن حادثه درمانی اتوبوس کامیون

نگاه داشتن: حادثه درمانی اتوبوس کامیون عملیات امداد و نجات امداد و نجات هلال احمر تصادف

گت بلاگز اخبار اجتماعی میمون ها مثل انسان نیستند/ مخالفت دادگاه با آزادی 2 شامپانزه ، دادگاه نیویورک

با این حال قاضی دادگاه در حکم خود نوشت: توانمندی های یکسان به معنی قدرت شامپانزه جهت تحمل مسوولیت های قانونی / حقوقی یا امکان بازخواست حقوقی فعالیت های آنها مثل

میمون ها مثل انسان نیستند/ مخالفت دادگاه با آزادی 2 شامپانزه ، دادگاه نیویورک

دادگاه نیویورک: میمون ها مثل انسان نیستند/ مخالفت دادگاه با آزادی 2 شامپانزه

عبارات مهم : دادگاه

با این حال قاضی دادگاه در حکم خود نوشت: توانمندی های یکسان به معنی قدرت شامپانزه جهت تحمل مسوولیت های قانونی / حقوقی یا امکان بازخواست حقوقی فعالیت های آنها مثل انسان ها نیست.

دادگاه نیویورک حکم داد شامپانزه ها، انسان نیستند و نمی توانند مثل انسان ها مسوولیت پذیر باشند به همین علت دادگاه با آزادی 2 شامپانزه مخالفت کرد.

میمون ها مثل انسان نیستند/ مخالفت دادگاه با آزادی 2 شامپانزه ، دادگاه نیویورک

به گزارش عصرایران به نقل از رسانه های امریکایی، دادگاه تجدیدنظر در ایالت نیویورک با اجماع حکم صادر کرد که شامپانزه ها لایق حقوق انسانی نیستند.

با این نظر، دادگاه نیویورک با آزادسازی دو شامپانزه از اسارت در آمریکا و انتقال آنها به یک پارک خاص این نوع از حیوانات مخالفت کرد.

با این حال قاضی دادگاه در حکم خود نوشت: توانمندی های یکسان به معنی قدرت شامپانزه جهت تحمل مسوولیت های قانونی / حقوقی یا امکان بازخواست حقوقی فعالیت های آنها مثل

صدور این حکم جهت موسسه “نانهیومن رایتس پروجیکت” و وکیل آن یک شکست به شمار می رود. این موسسه از حیوانات شامپانزه در اسارت حمایت می کند و خواهان اعطای حقوق انسانی به این حیوانات و آزادسازی آنهاست.

این پرونده راجع به دو شامپانزه به نام های تومی و کیکو است که به وسیله یک فرد در نیویورک در اسارت نگهداری می شوند.

این موسسه جهت پیروزی در این پرونده قضایی از کارشناسانی مثل زن “جین گودال” زیست شناس بزرگ استفاده کرد که گفته بود شامپانزه ها با انسان ها در بخش های زیادی از رفتارها و ادراک و رفتارهای اجتماعی، شباهت دارند.

میمون ها مثل انسان نیستند/ مخالفت دادگاه با آزادی 2 شامپانزه ، دادگاه نیویورک

با این حال قاضی دادگاه در حکم خود نوشت: توانمندی های یکسان به معنی قدرت شامپانزه جهت تحمل مسوولیت های قانونی / حقوقی یا امکان بازخواست حقوقی فعالیت های آنها مثل انسان ها نیست.

با این حال قاضی دادگاه در حکم خود نوشت: توانمندی های یکسان به معنی قدرت شامپانزه جهت تحمل مسوولیت های قانونی / حقوقی یا امکان بازخواست حقوقی فعالیت های آنها مثل

واژه های کلیدی: دادگاه | نیویورک | حیوانات | نیویورک | شامپانزه | اخبار اجتماعی

میمون ها مثل انسان نیستند/ مخالفت دادگاه با آزادی 2 شامپانزه ، دادگاه نیویورک

میمون ها مثل انسان نیستند/ مخالفت دادگاه با آزادی 2 شامپانزه ، دادگاه نیویورک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs