نگاه داشتن حادثه درمانی اتوبوس کامیون

نگاه داشتن: حادثه درمانی اتوبوس کامیون عملیات امداد و نجات امداد و نجات هلال احمر تصادف

گت بلاگز اخبار اجتماعی حواشی دسته‌های عزاداری خالی از استهزاء احکام اسلامی باشد / مطهری

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعارها و نوحه‌های عزاداری‌های امام حسین‌(ع) باید خالی از جعلیات و خرافات باشد، همچنین تاکید کرد که حواشی دسته‌های عزاد

حواشی دسته‌های عزاداری خالی از استهزاء احکام اسلامی باشد / مطهری

مطهری: حواشی دسته های عزاداری خالی از استهزاء احکام اسلامی باشد

عبارات مهم : اسلامی

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعارها و نوحه های عزاداری های امام حسین (ع) باید خالی از جعلیات و خرافات باشد، همچنین تاکید کرد که حواشی دسته های عزاداری نیز باید خالی از سبک شمردن و استهزاء احکام اسلامی باشد.

علی مطهری در یادداشتی با عنوان «یک آسیب در عزاداری های ما» که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است:

حواشی دسته‌های عزاداری خالی از استهزاء احکام اسلامی باشد / مطهری

«از آسیب ها و آفت های دسته های عزاداری ما در چند سال اخیر یکی این است که بعضی بانوان در حاشیه این دسته ها و یا به دنبال آنها با یک وضع ناهنجار از نظر پوشش و آرایش حضور می یابند. گویی توجه ندارند که اساس فلسفه قیام امام حسین(ع) احیای اسلام و احکام اسلامی بوده هست. قطعا بعضی از این بانوان توجه ندارند و سهل انگارند ولی به نظر می رسد که بعضی دیگر عالماً-عامداً و جهت جلب توجهات و نگاه ها دست به این کار می زنند و البته احتمال برنامه ریزی در این خصوص نیز و جود دارد.

به هر حال باید تدبیری اندیشید تا این آسیب و آفت از بین برود. دسته های عزاداری یک تفنن و سرگرمی نیست و همانطور که شعارها و نوحه هایی که خوانده می شود باید خالی از جعلیات و خرافات باشد و آهنگی که به کار می رود باید حماسی و رثایی باشد، حواشی این دسته ها نیز باید خالی از سبک شمردن و استهزاء احکام اسلامی باشد. نباید نشانه از این عزاداری ها را گم کنیم تا تاثیر مثبت در نحوه زندگی ما داشته باشند.»

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعارها و نوحه‌های عزاداری‌های امام حسین‌(ع) باید خالی از جعلیات و خرافات باشد، همچنین تاکید کرد که حواشی دسته‌های عزاد

واژه های کلیدی: اسلامی | خرافات | عزاداری | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs