نگاه داشتن حادثه درمانی اتوبوس کامیون

نگاه داشتن: حادثه درمانی اتوبوس کامیون عملیات امداد و نجات امداد و نجات هلال احمر تصادف

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی توضیحات تکمیلی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به دستگیری اعضای شبکه جاسوسی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص دستگیری تعدادی از متهمان مرتبط با یک شبکه جاسوسی توضیحات تکمیلی ارائه کرد.

توضیحات تکمیلی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به دستگیری اعضای شبکه جاسوسی

توضیحات تکمیلی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به دستگیری اعضای شبکه جاسوسی

عبارات مهم : ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص دستگیری تعدادی از متهمان مرتبط با یک شبکه جاسوسی توضیحات تکمیلی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی اعلام کرد: در نوزده دی ماه امسال حسب گزارش کتبی یکی از نهادهای امنیتی که به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است هست، به موجب دستورات قضایی و با شروع تحقیقات انجام شده، مشخص گردید متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت های سه گانه ای را مشمول بر مباحث زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی کشور عزیزمان ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه های موشکی کشور، دنبال می کرده اند.

توضیحات تکمیلی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به دستگیری اعضای شبکه جاسوسی

در تحقیقات انجام شده است بعضی متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمین های اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان نموده اند که نشانه کلی پروژه یکسان شرکت سیا و موساد، ایجاد بحران در بعضی از حوزه های زیست محیطی کشور عزیزمان ایران بوده و اطلاعات جمع آوری شده است از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال می یافته و به همین جهت دو نفر از افسران شرکت اطلاعات آمریکا با هویت معلوم در پوشش های متفاوت به کشور عزیزمان ایران و بعضی از استانهای کشور سفر کرده اند که از جمله اهداف آن ها، ایجاد موسسه ای در قالب فعالیت های زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این موسسه در حدود یک دهه قبل در کشور عزیزمان ایران با طراحی آمریکایی ها جهت تحقق اهداف مدنظر سرویس های اطلاعاتی شرکت سیا و موساد و جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده است در حوزه های دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است است.

وی افزود: حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات اختصاری م.ط دارای تابعیت سه گانه ایرانی، آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده، و هم چنین دیگر عضو موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان مهم افسراطلاعاتی آمریکا در کشور عزیزمان ایران بوده به نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به کشور عزیزمان ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار می یافته هست. این شبکه در پوشش اجرای پروژه های علمی و زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام می نموده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص دستگیری تعدادی از متهمان مرتبط با یک شبکه جاسوسی توضیحات تکمیلی ارائه کرد.

وی ادامه داد: طبق تحقیقات انجام شده است اعضای این شبکه در بعضی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر جهت رصد امور زیست محیطی راه اندازی کرده بودند که در واقع پوششی جهت رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصویرهای و اطلاعات ثبت شده است را جهت بیگانگان ارسال می نموده اند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: بعد از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، از بازجوی خود جهت پاسخ به سوالات، فرصتی درخواست نموده بود که مورد پذیرش قرار گرفته ولی بعد از مراجعه متهم به محل نگهداری خود در بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی نمود.

وی در این خصوص اعلام داشت: به محض اطلاع دادستان، قاضی خاص امور جنایی به زندان اعزام و ضمن بررسی موضوع، پرونده قضایی تشکیل و مقرر گردید در انجام تحقیقات از کلیه مطلعین عنوان تسریع گردد. همچنین به خانواده متوفی اطلاع رسانی شده است و بعد از مشاهده جسد به وسیله همسر و برادر متوفی، علی رغم عدم درخواست ایشان جهت کالبدشکافی، با تاکید دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران کالبدشکافی انجام و مقرر گردید جسد جهت تدفین در اختیار خانواده متوفی قرار گیرد. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

توضیحات تکمیلی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به دستگیری اعضای شبکه جاسوسی

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | ایرانی | اطلاعات | تحقیقات | اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs