نگاه داشتن حادثه درمانی اتوبوس کامیون

نگاه داشتن: حادثه درمانی اتوبوس کامیون عملیات امداد و نجات امداد و نجات هلال احمر تصادف

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به نام اسلام و ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی صورت می‌گیرد / صادقی

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد:‌ همه ما داد می‌زنیم آیا با فساد مبارزه نمی‌شود. آیا قاضی که از مال مردم می‌خورد می‌تواند با فساد مبارزه کند؟ اگر قو

به نام اسلام و ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی صورت می‌گیرد / صادقی

صادقی: به نام اسلام و ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی صورت می گیرد

عبارات مهم : قانون

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: همه ما داد می زنیم آیا با فساد مبارزه نمی شود. آیا قاضی که از مال مردم می خورد می تواند با فساد مبارزه کند؟ اگر قوه قضاییه نیاز به بودجه دارد از مجلس تامین کند نه از مال مردم.

به گزارش ایلنا، محمود صادقی در جریان پرسش خود از وزیر اقتصاد راجع به حساب های قوه قضاییه گفت: علی رغم آیین نامه داخلی مجلس پرسش من از دستور خارج شد که پیگیری کردم و به دستور برگشت.

وی ادامه داد: همانطور که آقای کرباسیان فرمودند این پرسش مربوط به وزیر قبلی بوده و پرسش من هم بارها به تعویق افتاده هست. یکبار هم به عوض کردن دولت خورد و بعد دوباره به علت شرایط بین المللی به عقب افتاد . من گفتم پرسش را به تعویق می اندازم که قوه قضاییه توضیح ارائه دهد که تا الان هیچ توضیحی ارائه نشد.

به نام اسلام و ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی صورت می‌گیرد / صادقی

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: ما درآستانه چهلمین سال اتقلاب اسلامی هستیم. به رغم دستاوردهای فراوان الان شکاف بین مردم و حاکمیت به شدت زیاد کردن پیدا کرده یکی از دلایل بی اعتمادی مردم، عدم شفافیت هست. به رغم اینکه ما قانون هایی را در این خصوص تصویب کردیم، مثل قانون شفافیت و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه های حاکمیتی از اجرای آن استنکاف می کنند و بی اعتمادی در این فضا رشد می کند.

وی ادامه داد: من پرسش کردم مبنای شرعی و قانونی استفاده از وجوهی نظیر سپرده و وجه الزمان که به طور موقت در اختیار دستگاه قضا می گیرد، چیست؟ تصرف در آنها بدون رضایت در حکم تصرف غیرقانونی هست. همچنین وجوهی که به وسیله وزارت منزل ها به صورت سپرده دریافت می شود باید در حساب های مخصوصی قرار بگیرد که بدون حق برداشت خواهد بود و در آخر هم به حساب تمرکز وجوه واریز می شود. تصرف قوه قضاییه به عناوین متفاوت مثل وثیقه یا کفالت در دعاوی متفاوت واریز می شود. سپرده گذاری آنها و عدم واریز به حساب تمرکز وجوه، علی رغم اصل ۵۳ قانون اساسی است.

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد:‌ همه ما داد می‌زنیم آیا با فساد مبارزه نمی‌شود. آیا قاضی که از مال مردم می‌خورد می‌تواند با فساد مبارزه کند؟ اگر قو

صادقی یادآور شد: ما در شرع و قانون اساسی قوانین محکمی جهت حفظ مال مردم داریم. پیامبر می فرماید حرمت مال مسلمان همانند خون اوست. آیا به نام اسلام و به نام ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی صورت می گیرد. اصل ۲۲ قانون اساسی می گوید حیثیت،مال،جان و شغل افراد مصونیت دارد. در اصل ۴۷ می گوید مالکیت شخص بر اموالش اگر از راه مشروع باشد، محترم هست. اصل ۱۰۷ می گوید رهبری در برابر قانون مانند سایر افراد جامعه هست. آیا از ولایت فقیه خرج می کنید؟

وی با اشاره به اینکه اکنون قوه قضاییه اموال مردم را سپرده گذاری می کند و از آن سود می برد، خاطرنشان کرد: همه ما داد می زنیم آیا با فساد مبارزه نمی شود. آیا قاضی که از مال مردم می خورد می تواند با فساد مبارزه کند؟ اگر قوه قضاییه نیاز به بودجه دارد از مجلس تامین کند نه از مال مردم. قوه قضاییه ما البته سرشار از قضات شریف هست. نشانه من اهانت به قضات نبود. نشانه من رعایت حلال و حرام در قوه قضاییه است.

صادقی در بخشی از صحبت های خود گفت: من به هیچ وجه قصد اهانت ندارم و خود را از صنف قضات می دانم و بسیاری از قضات با حقوق اندک سرنوشت سخت سپری می کنند ولی آقای وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار اتکا می کنند و اینکه شورای پول و اعتبار قانونی است این چه حرفی است بسیاری از کارها غیرقانونی را همین شوراها انجام می دهند و این فسادها با تصمیمات همین شوراها است.

به نام اسلام و ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی صورت می‌گیرد / صادقی

این نماینده اصلاح طلب مجلس تاکید کرد: من در دفاع از جایگاه مجلس شورای اسلامی از حق نظارت مجلس دفاع می کنم و اگر نظارت ندارد خود قوه قضائیه می توانست گزارش دهد من با آقای رحمانی فضلی صحبت کرده ام ولی ایشان زیر بار نمی رود.

صادقی گفت: چند حساب به نام رییس قوه قضاییه است و ماموران شرکت بازرسی که این حساب ها را کشف کرده و افرادی دستگیر شدند. من نمی خواهم که نسبت بدهم که از این حساب ها استفاده شخصی شده است هست. خواست من براق سازی هست. اگر از باب اضطرار هم اجازه استفاده از حساب ها داده شده است باید براق سازی شود. ضرورت هم به اندازه خودش است.

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد:‌ همه ما داد می‌زنیم آیا با فساد مبارزه نمی‌شود. آیا قاضی که از مال مردم می‌خورد می‌تواند با فساد مبارزه کند؟ اگر قو

وی بعد از صحبت های مسعود کرباسیان گفت: از صحبت های آقای کرباسیان این طور برداشت می شود که ایشان یا اختیار ندارند یا برایش مقدور نیست که این عنوان را پیگیری کند. من پرسش را از ایشان به رای نمی گذارم ولی مجلس حق تحقیق و تفحص دارد و این را به جریان خواهم انداخت. در نتیجه محمود صادقی از پاسخ های وزیر قانع شد.

به نام اسلام و ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی صورت می‌گیرد / صادقی

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | استفاده | قوه قضاییه | ولایت فقیه | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs