نگاه داشتن حادثه درمانی اتوبوس کامیون

نگاه داشتن: حادثه درمانی اتوبوس کامیون عملیات امداد و نجات امداد و نجات هلال احمر تصادف

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی خسوف کامل خورشید را روی این تمبر حساس ببینید!

اداره پست آمریکا به مناسبت خسوف کامل خورشید که تابستان امسال اتفاق می افتد، تمبری منتشر کرده که با گرمای انگشت روند خسوف را جهت بیننده نمایش می دهد. 

خسوف کامل خورشید را روی این تمبر حساس ببینید!

خسوف کامل خورشید را روی این تمبر حساس ببینید!

عبارات مهم : اداره

اداره پست آمریکا به مناسبت خسوف کامل خورشید که تابستان امسال اتفاق می افتد، تمبری منتشر کرده که با گرمای انگشت روند خسوف را جهت بیننده نمایش می دهد.

به گزارش مهر به نقل از سی بی اس نیوز، نخستین خسوف کامل خورشید کامل آمریکا بعد از ۳۸ سال در آگوست امسال اتفاق می افتد. به همین جهت اداره پست آمریکا تمبری منحصر به فرد منتشر کرده است.

کافی است فرد تمبر را لمس کند تا شاهد فرایند خسوف روی آن باشد. به عبارت دیگر انتقال گرمای دست به تصویر باعث می شود خورشید که پشت ماه پنهان هست، آشکار شود. ولی هنگامیکه فرد دوباره انگشت خود را از روی تمبر بر می دارد خسوف دوباره اتفاق می افتاد.

خسوف کامل خورشید را روی این تمبر حساس ببینید!

برای ساخت این تمبر از نوعی جوهر حساس به دما استفاده شده است هست. این جوهر نسبت به نور مافوق بنفش حساس هست. جالب آنکه این تمبر باید زیرنور خورشید نگه داشته شود تا توانایی آن مشخص شود.

همچنین پشت تمبر نقشه ای وجود دارد که مسیر خسوف در این کشور را نمایش می دهد.

اداره پست آمریکا به مناسبت خسوف کامل خورشید که تابستان امسال اتفاق می افتد، تمبری منتشر کرده که با گرمای انگشت روند خسوف را جهت بیننده نمایش می دهد. 

واژه های کلیدی: اداره | انگشت | نمایش | آمریکا | خورشید | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs