نگاه داشتن حادثه درمانی اتوبوس کامیون

نگاه داشتن: حادثه درمانی اتوبوس کامیون عملیات امداد و نجات امداد و نجات هلال احمر تصادف

جدیدترین اوضاع تولید اتوبوس

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۱۷۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۷۸ دستگاه رسید. جدیدترین اوضاع تولید اتوبوس عبارات..

ادامه مطلب

ثبات نسبی در قیمت خودروهای داخلی

دنیای افتصاد جدول قیمت خودروهای داخلی در بازار را منتشر کرده.این جدول نشان می دهد تغییرات شدید قیمتی،مهار شده است است. ثبات نسبی در قیمت خودروهای داخلی..

ادامه مطلب